Invensive dyr og planter

Invasive dyr og planter.


Poul Erik Kristensen / Pet-group


Hvad er invasive dyr og planter!  Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.


Invasive dyr og planter er et fælles ansvar, også for dig. For at beholde den dyre og plante diversitet vi har i vores natur i dag, er det en fælles pligt at udvise forståelse og respekt for de dyre og plantearter der lever i natur. Forståelsen skal også gælde for den lovgivning der bliver lavet. Somme tider kan det være svært at forstå, hvad der lovgives efter. Men se det i det store billede. Tænk ud af boxen, som det så populært hedder. De love der laves i EU, laves for alle de lande der er med i fællesskabet. Og gælder i alle landene, dog kan der være små forskellige særregler. Det kan måske være svært for f.eks. danske kæle og hobbydyrsholdere at forstå, hvorfor skal dyr og planter forbydes i lande som de ikke kan leve i. Dyr og planter har en fantastisk evne til at forandre og tilrette sig nye levevilkår. Lad os tage et eksempel, en af de sidste love der er blevet vedtaget er at det er forbudt at handle, holde og importere Vandhyacinten Eichhornia crassipers denne

flydeplante, som bruges i havedamme, kan under ingen omstændigheder overvintre i den danske natur. Planten tåler ikke frost. Men planten kan leve og formere sig under varmere himmelstrøg. Så den kan blive et problem i Spanien, Frankrig osv. Plantens tilvænningsevne kan måske gøre at om 10 – 20 år, så har den tilvænnet sig til at overvintre i frost vejr. At denne grund skal vi stå sammen og værne om forbuddet. Det kaldes fællesskab. Et andet eksempel er de små og søde sumpskildpadder Trachemys scripta er også med i dette forbud. Disse skildpadder kan overleve i, men pt. ikke formere sig i den danske natur. Hvor lang tid går der inden den har tilvænnet sig til den danske natur og yngler her. Disse små sumpskildpadder vil med deres formeringshastighed hurtigt udkonkurrere den oprindelig hjemhørende skildpadde Emys orbicularis.


Lad os fællesskab værne og kæmpe for den biodiversitet vi har og ikke udsætte dyr og planter der ikke hører til i den danske natur.


Invasive dyr og planter, starter ved dig selv, ikke ved naboen. Gør noget.

Poul Erik Kristensen / Pet-group