Alge problemer i akvariet

Alge problemer i akvariet


Poul Erik Kristensen / Pet-group


For at minimere alge væksten i akvariet, er der et par ting man skal vide. Alger vokser kun hvis alle disse 3 ting er til stede i akvariet. Hvis bare en af tingene mangler, er der ingen alger.


1.Lys.    2. Fugt.    3. Næring.


Punkt 1. Der lever ikke alger hvor der ikke er lys, alger behøver dog ikke ret meget lys for at vokse, lys fra en svag lommelygte kan være nok.


Punkt 2. Hvis ikke der fugt / vand tilstede er der heller ikke alger.


Punkt 3. Alle levende organismer behøver næring. Ingen næring - ingen liv.


For at fjerne eller minimere algevækst i akvariet skal mindst en af de 3 ting fjernes eller minimeres.

Lyset kan minimeres så det kun lyser med den styrke der er behov for. Lystiden kan sættes ned til at kun være tændt når akvariet beskues, dog har de fleste akvarieplanter behov for en hvis lystid hver dag. Langt  de fleste planter vokser ved en lys tid på 6 – 8 timer daglig. Begræns lystiden efter de planter der er i akvariet. Ingen direkte sollys må nå akvariet. Gamle og slidte lysrør gavner kun algerne.


Fugt / vand. Da det er svært at tørlægge sit akvarie og samtidig have liv i sine fisk og planter, så er denne faktor er svært at fjerne eller bare reducere.


Næring. Der er altid i en eller anden form affaldsstoffer / næring i akvarievandet. Men algevæksten i akvariet kan holdes nede hvis der skiftes vand, og derved reducere affaldsstofferne / næringen i vandet. Skift ca. 1/3 af vandet, hvert 3. uge. Hvis der er mange fisk i akvariet, skal der skiftes vand ca. hver anden uge. Affaldsstoffer / næring reduceres også hvis der er en god plantevækst. Foder din fisk med en passene mængde foder, husk at finde det rigtige foder til netop de fisk der er i akvariet. Grøntfoder til grøntspiser    ( Herbivore )  Kødholdig foder til kødædende ( Carnevore )  Blandet foder til altædende ( Omnivore ) osv. For gammelt foder har ingen værdi for fiskene, men algerne kan bruge det.


Poul Erik Kristensen / Pet-group