Opstart af ferskvandsakvarie

Opstart af akvarie.

 

Poul Erik Kristensen / Pet-group


Køb et akvarie der passer til din / familiens behov. Et som passer til de fisk som du / i ønsker at have. Køb akvariet så stort som muligt, jo større, jo bedre biologisk balance kan opnås. Tjek om forsikringen dækker hvis uheldet skulle være ude og akvariet skulle gå i stykker.


Akvariet stilles på et vandret og solidt bord. Husk at et akvarie på 100 liter vejer ca. 120 kg. når det er færdig opbygget. Placerer akvariet, så det ikke får direkte sol. Ovenlyset skal være tændt i ca. 8 – 10 timer i døgnet. Brug et tænd og sluk ur. Skift lysrørene mindst hvert andet år. Tænd ikke lyset om morgen inden skole / arbejde. Men lad det tænde ud på eftermiddagen, når familien er kommet hjem. For meget og for lang tid med lyset tændt, er grobund for uønskede alger. Bundlaget skal evt. også vælges efter hvilke fisk man ønsker. Men som udgangspunkt, så køb fint grus, med kornstørrelse på ca. 1 – 3 m.m. Et lag på 4 – 6 cm. over hele akvariet. Langt de fleste akvarieplanter vil vokse godt i sådan grus, der er dog planter der ikke må plantes i bundlaget. Grusset skal skylles grundigt i rent vand inden det ligges i. Kog ikke grusset, det har ingen effekt. Kom evt. plantegødnings ler under grusset. Når du / i køber akvarieplanter, så sig til dyrehandleren at du gerne vil have planter der er nemme at holde. Se evt. ind på http://www.qr-pets.net/gallery/index.php/Ferskvand-planter planter og få inspiration før du vælger planter. I opbygningen kan bruges større sten og rødder, brug kun rødder der er beregnet til akvarie. Som tommelfinger regel, så brug mindst lige så mange penge på planter som på fisk. For optimalt plante vækst tilsættes der både H2O og gødning, for planternes skyld. Fyld akvariet op med vand med en temperatur på 15 – 20 grader C. Tilsæt en eller anden bakteriekultur, f.eks. aqua-safe.  Pumpen sættes f.eks. i et af hjørnerne, med udstrømning lige under vandoverfladen. Pumpen effekt skal være ca. på 2 - 3 gange akvariet indehold, pr. time. Hvis der skal store og grove fisk i, f.eks. cichlider eller store maller, skal filterets effekt være større. Varmeren sættes i samme hjørne som pumpen. Størrelsen af varmeren skal helst være på lige så mange watt som akvariet har i liter indehold. 100 liters akvarie – 100 watts varmer. Varmen indstilles til ca. 24 grader, alt efter hvilken fisk du / i har valgt. Brug et termometer for at holde øje med temperaturen i akvariet. Temperaturen må max. svinge 2 grader C. Lad nu akvarie stå i mindst 1 uge og helst 2. Lys, varme og pumpe skal køre som om der er fisk i akvariet.


Lad jer evt. inspirere på http://www.qr-pets.net/gallery/index.php/Ferskvand-Fisk når fisk skal vælges. Købte fisk fås som reglen i en plastpose, lad denne plastpose ligge i akvariet i en halv times tid, inden posen åbnes og der tilføres et par kopper vand fra akvariet ind i posen. Gentag den proces 3 – 4 gange, med 10 minutters mellemrum, inden fiskene forsigtigt lukkes ud i akvariet. Start med få fisk, første gang der isættes fisk. Vent evt. med flere fisk til akvariet har ”kørt” i en 4 – 5 uger.  Allerede i opstarten skiftes der vand, skift ca. 1/3 del hver 3 uge. Vandskifte er meget vigtigt for at du / i fås glæde af akvariet. Ved vandskifte bruges en slamklokke, så bundslam fjernes. Efter ca. 3 – 4 uger kan der komme en fin belægning af brune alger over alt i akvariet. Gå ikke i panik, dette skyldes modningsprocessen. Efter yderlig en 2 – 3 uger forsvinder de igen. Fiskene fodres kun en gang om dagen, 1 – 2 dage om ugen ingen mad. Køb kun kvalitets foder, og foder som passer til de fisk som der er i akvariet. Pas på ikke at overfodre fiskene, for meget foder forurenere akvariet. Fiskene kan altid spise, lige som dine børn når der er slik på bordet.!

Husk det er dig der har valgt dyrene, ikke dyrene der har valgt dig.  Ha’ respekt for dyrenes liv.


Poul Erik Kristensen / Pet-group