Opstart af fuglehold

Foreningsmøder - foredrag - foreningsservice - rejser- arrangementer - messer - udstillinger - QR pets - Pet card 


Pet-group.IvS CVR 37622311

Opstart af fuglehold.


Poul Erik Kristensen / Pet-group


Det er vigtigt at du sætter dig grundigt ind i den fugleart du ønsker dig, da der er meget stor forskel på de forskellige arter. Find evt. inspiration på http://www.qr-pets.net/gallery/index.php/Fugle-spidsnaeb el. http://www.qr-pets.net/gallery/index.php/fugle-krumnaeb   Det er også kun med den rigtige viden om den art du har valgt, at du kan give fuglen den rigtige burstørrelse, pasning og pleje. Antal af fugle, afhænger meget af dig og din tid til at passe og pleje fuglene. Langt de fleste fugle lever i flokke eller kolonier, og er derfor afhængige af socialt samvær. Hvis du vælger at have en tamfugl, såsom en undulat, nymfeparakit eller en papegøje, så kræver det meget mere af dig end hvis du vælger flokfugle. Enkelte fugle / tam fugle skal have socialt samvær med dig hver dag, og meget gerne flere gange om dagen. Andre er meget sky, og skal derfor have ro og fred.


§ 8.  Dyreanlæg skal i størrelse og indretning tilgodese dyrenes behov for bevægelse og naturlig udfoldelse.

Tamfugle. Vælge burstørrelse. Undulat min. 60 x 40 x 60 cm. Nymfeparakit min. 80 x 60 x 80 cm. Papegøje alt efter art, men min. 80 x 80 x 100 cm. Ud over disse minimums mål, skal fuglene ud at flyve uden for buret. Når du lukker din fugl ud af buret, så er det meget vigtigt alle vinduer og dørhuler er dækket til, så fuglen ikke tror den frit kan flyve ud der.

Finker, astriller og lign. For et par af disse krævet det et bur som ikke må være mindre end 60 x 40 x 60 cm. Kanariefugle, risfugle og lign. Disse kræver som min. 80 x 60 x 80 cm. Dværgpapegøje, parakitter og lign. kræver som min. stuevoliere min. 80 x 80 x 100 cm. Papegøjer, Grå Jaco, Amazonpapegøje og lign. kræver min. et voliere på 120 x 80 x 150 cm. Store papegøjer, Ara og lign. kræver et voliere på min. 200 x 150 x 250 cm.


Generelt for alle fugle i bur, så skal alle have frisk vand og foder hver dag. Ingen fugle tåler træk og fugt. Alle bure skal være udstyret med grene i størrelse, så de forskellige arter kan sidde derpå. Småfugle skal have små grene, store fugle skal have store grene. Det er vigtigt at grene er natur grene, så fuglene har noget at pille og hakke i. Foder gives efter hvilken art man har valgt, husk at få viden om hvad netop dine fugle kræver af foder og vitaminer. Nogle fugle er granivore (frøædende) andre er frugivore (frugtædende) eller insectvore (insektædende) derfor er det meget vigtigt at vide hvad dine fugle kan leve af.  Lyset er meget vigtigt for fuglene, belysningen over buret skal bestå at et fuldspekteret UV-B stråle rør. Denne belysning erstatter det naturlige sollys. Lystiden afhænger af hvilken fugleart der er valgt.


§ 6.  Dyrene skal have adgang til direkte dagslys eller kunstig belysning, så dyrene kan opretholde normal aktivitet og adfærd. Lysintensiteten skal reguleres, så den ikke medfører ubehag for eller skade på dyrene og således, at dyrene kan følge artens naturlige døgnrytme.


Støj, larm og stærke lugte stresser fuglene og bør derfor undgås.


Dansk lovgivning siger af alle fugle og dyr skal tilses hver dag.


Husk det er dig der har valgt dyrene, ikke dyrene der har valgt dig.  Ha’ respekt for dyrenes liv.

Poul Erik Kristensen / Pet-group


Formålet for foreningen er at fremme dyrevelfærd i Danmark.


Dette gennem afholdelse af foredrag, møder og lign. samt udstillinger og messer i Danmark,

Pet-group driver desuden også QR-Pets online dyrevelfærd, hvor vi tilbyder dyrehandlere, grossister, eksportører, importører og privat brugere pasningsvejledninger, samt andet relavant materiale for håndtering af kæle og hobbydyr.

Mere en 1675 forskellige planter, hobby og kæledyr er fotograferet og beskrevet