En forening, hvordan

At drive en forening - at være sammen om sin hobby - hvad enten der er for hyggen eller for at udfordre hinanden eller sig selv - så er det at være sammen i en forening et fællesskab - men det kræver disiplin at være en entusiast og forene det at være fælles og det at gøre noget for en hobby - det sværeste er balancen mellem personlige interesser og fælles mål - vi er alle forskellige og har alle forskellige indgange og ideer til hvad vi kan og vil med vores hobby- fælles for alle er at etablerere man sig som en forening - bliver registreret enten som specialklub eller som hobby klub - så er der altid uenighed - altid mulighed for at personlige emner kan blive styrende for foreningen - derfor starter man en forening med nogle simple værktøjer.


En stiftende generalforsamling

vedtægter

ØkonomiVi vil i dette arbejde med de forskellige roller - hvordan bliver man en forening, hvad krævers der og er derlove og regler, som man skal overholde. Særligt når man administrerer en forening i en bestyrelsen, så skal man huske at det er en balancegang, hvor man ret bør handle som, hvis det var ens eget og man skal stå til ansvar for det man foretager sig - bryder man lovgivning så kan man hæfte for det - og en bestyrelse står og falder med hinanden - og man bør særligt huske at man er en bestyrelse for sine medlemmer og ikke medlem for sin bestyrelse.


I menupunkterne finder du information om hvordan en generalforsamling bør se ud, hvad en dirigent bør gøre og særligt et afsnit omkring kasseren og formanden - men også, hvordan man kan løse tvister. Husk på at alle kan have mistillid til alle, derfor er åbenhed og ærlighed et nøgle til et godt samarbejde. Medlemmer har ret til at vide, hvad en bestyrelse går og laver - derfor udsender man referater og alle beslutninger som er foretaget på foreningens generalforsamling er såkaldte protokoller, som indeholder alle oplysninger, beretninger og rapporter som fremkommer på møder.