Medicin til hobby og kæledyr

Medicin til kæle- og hobbydyr.


Gælder for kæle- og hobbydyr, også akvariefisk.


Enhver import af lægemidler til dyr er forbudt. Det gælder både for privatpersoner og dyrlæger. Dyrlæger kan dog søge om tilladelse til import af veterinære lægemidler.


Muligheden for at søge om tilladelse til import af veterinære lægemidler gælder kun for dyrlæger.

For privatpersoner er indførsel af lægemidler til dyr helt forbudt - også selv om det kun er til enkeltbehandling af fx en hund eller fisk. !


Regler for privates køb af medicin i udlandet

Nogle virksomheder i udlandet sælger medicin til dyr over nettet. Det er dog ikke tilladt for privatpersoner at tage medicin til brug for dyr med ind i Danmark eller at bestille det fra udlandet:

Tilladelse til import af lægemidler søges hos Lægemiddelstyrelsen

Tilladelse til import af veterinære lægemidler skal søges hos Lægemiddelstyrelsen.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

 

Hvorfor er import af lægemidler forbudt?

Det er af væsentlig interesse, at der ikke bliver indført veterinære lægemidler fra udlandet af hensyn til både menneskers og dyrs sundhed.


Dels er det vigtigt, at veterinære lægemidler bliver anvendt korrekt, og dels kan ulovligt indførte lægemidler indeholde uønskede stoffer, herunder smitstoffer, der kan gøre dyrene syge. Fx kan indførsel af vacciner med indhold af smitsomme 'agens' (virus) forårsage sygdom hos modtagelige dyr.

Samarbejde og kontrol.


Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samarbejder med henblik på en fælles indsats mod ulovlig import af veterinære lægemidler.


Da det er Fødevarestyrelsen, der forestår kontrollen med veterinære lægemidler i besætninger og dyrlægepraksis, vil det ofte være fødevareregionerne, der får mistanke om ulovlig import.

Veterinærrejseholdet er et vigtigt element i medicinkontrollen, og rejseholdet samarbejder med såvel fødevareregionerne, som med anklagemyndigheden.


Hvad gør jeg, hvis jeg/mit dyr får en bivirkning.

Alle med kendskab til bivirkninger af lægemidler til dyr bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Det vil sige dyrlæger, sundhedsfagligt personale, dyrets ejer eller andre, som har kontakt med dyr. Det skal også indberettes, hvis et menneske oplever bivirkninger ved kontakt med det veterinære lægemiddel.


Dyrlægen bør kontaktes, hvis der er mistanke om, at et dyr har bivirkninger. Dyrlægen kan vurdere om bivirkningen betyder, at behandlingen skal ændres. Dyrlægen kan indberette bivirkningen og supplere med informationer fra journalen, som kan hjælpe Lægemiddelstyrelsen til at vurdere bivirkningen.


Det kan være relevant at indberette miljøepisoder, hvor lægemidler er indblandet, og formodninger om, at tilbageholdelsestiden ikke er lang nok.