Statens pasningsvejledning og QR-PETS

Foreningsmøder - foredrag - foreningsservice - rejser- arrangementer - messer - udstillinger - QR pets - Pet card 


Pet-group.IvS CVR 37622311

Formålet for foreningen er at fremme dyrevelfærd i Danmark.


Dette gennem afholdelse af foredrag, møder og lign. samt udstillinger og messer i Danmark,

Pet-group driver desuden også QR-Pets online dyrevelfærd, hvor vi tilbyder dyrehandlere, grossister, eksportører, importører og privat brugere pasningsvejledninger, samt andet relavant materiale for håndtering af kæle og hobbydyr.

De links og sider som vi lovgivningsmæssigt peger på, findes her på siden samt gennem vores vejledningskort.


Det er vigtig at understrege at vores QR-kort som er monteret i forretningen på de specifikke arter indeholder følgende:.


1 - et link online til QR-PETS Vejledning.

2 - et link som offline beskriver den enkelte art.

3 - et link online til Fødevarestyrelsen side for pasningsvejledninger.


pkt 1 - At QR-PETS ved hjælp af en scanning på en smartphone/tablet eller lign. gemmer data, indtil slutbrugeenr selv sletter dette.


pkt 2 - At QR-PETS tilbyder kunden en registrering af kundens email, for at gemme en erhvervet art - således at kunden til enhver tid kan genkalde den artsspecifikke vejledning.


pkt 3 - I samarbejde med Fødevarestyrelsen, har QR-PETS i alle online og offline vejledninger direkte link til deres vejledninger, således er QR-PETS systemt godkendt til brug hos danske dyrehandlere.


Dersom kunden ikke har smartphone eller adgang til computer / online adgang, kan QR-PETS vejledninger samt Fødevarestyrelsens pasningsvejledning udskrives via vores online side af den enkelte forretning, herved sikres at loven om pasninsvejledninger altid er opfyldt.


Dyrehandleren kan udlevere QR-PETSs vejledning/kundeskort, hvor kundens artspecifikke dyr kan noteres. Kortet indeholde vejledning til online og offline at hente en artsspecifikke pasningsvejledning.

QR-PETS udbyder registrering og udlevering af pasningsvejledninger.


Eletronisk ved direkte at give bruger adgang til statens egne pasningsvejledninger, både ved online adgang samt ved login i vores forum.


Gennem vores salgkort udbyder vi direkte link til de godkendte pasningsvejledninger, herved opfylder QR-PETS Dyrehandler bekendgørelsen.

Mere en 1675 forskellige planter, hobby og kæledyr er fotograferet og beskrevet