Statens pasningsvejledning og QR-PETS

QR-PETS udbyder registrering og udlevering af pasningsvejledninger.


Eletronisk ved direkte at give bruger adgang til statens egne pasningsvejledninger, både ved online adgang samt ved login i vores forum.


Gennem vores salgkort udbyder vi direkte link til de godkendte pasningsvejledninger, herved opfylder QR-PETS Dyrehandler bekendgørelsen.

De links og sider som vi lovgivningsmæssigt peger på, findes her på siden samt gennem vores vejledningskort.


Det er vigtig at understrege at vores QR-kort som er monteret i forretningen på de specifikke arter indeholder følgende:.


1 - et link online til QR-PETS Vejledning.

2 - et link som offline beskriver den enkelte art.

3 - et link online til Fødevarestyrelsen side for pasningsvejledninger.


pkt 1 - At QR-PETS ved hjælp af en scanning på en smartphone/tablet eller lign. gemmer data, indtil slutbrugeenr selv sletter dette.


pkt 2 - At QR-PETS tilbyder kunden en registrering af kundens email, for at gemme en erhvervet art - således at kunden til enhver tid kan genkalde den artsspecifikke vejledning.


pkt 3 - I samarbejde med Fødevarestyrelsen, har QR-PETS i alle online og offline vejledninger direkte link til deres vejledninger, således er QR-PETS systemt godkendt til brug hos danske dyrehandlere.


Dersom kunden ikke har smartphone eller adgang til computer / online adgang, kan QR-PETS vejledninger samt Fødevarestyrelsens pasningsvejledning udskrives via vores online side af den enkelte forretning, herved sikres at loven om pasninsvejledninger altid er opfyldt.


Dyrehandleren kan udlevere QR-PETSs vejledning/kundeskort, hvor kundens artspecifikke dyr kan noteres. Kortet indeholde vejledning til online og offline at hente en artsspecifikke pasningsvejledning.