At rejse med kæledyr

Rejse med kæledyr


Når dyr flyttes mellem lande, er det vigtigt, at de ikke tager smitte med sig. Derfor skal du altid følge reglerne for rejse med kæledyr, når du tager dyr med over grænser.

Ved ”rejse med kæledyr” menes det, som i fagsprog kaldes en ”ikke-kommerciel flytning” af et kæledyr.


Ikke-kommerciel flytning:

For at en flytning skal være ikke-kommerciel, skal den overholde disse fire krav:


1: Flytningen af kæledyret er betinget af ejerens behov for at rejse.


2: Kæledyret rejser sammen med ejeren eller flyttes op til 5 dage før eller efter ejerens rejse.


3: Kæledyret skal ikke sælges.


4: Ejendomsretten over kæledyret skal ikke overdrages til en anden person.

Hvis de fire krav ikke er opfyldt, kan kæledyret ikke flyttes efter reglerne for ”ikke-kommerciel flytning”. Du skal i stedet flytte kæledyret efter reglerne for ”kommerciel flytning”.


Kommerciel flytning:


Du skal følge reglerne for kommerciel flytning af dyr, hvis dyret skal sælges, dyret skal overdrages til en anden ejer, eller dyret skal rejse mere end 5 dage før eller efter dets ejer.


Læs mere her:


Indførsel af dyr og avlsmateriale.


Udførsel af dyr og avlsmateriale.


Lovstof for de enkle dyrearter.


Erklæring om bemyndigelse til at foretage en ikke-kommerciel transport af kæledyr på vegne af ejeren. (formular)Rejse med kæledyr, henhører under Fødevarestyrelsen. Ved spørgsmål og andet vedr. rejser så kontakt Fødevaresyrelsen.


Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

Tlf.: +45 72 27 69 00

EAN: 5798000986008

CVR: 62534516