Transport regler

Foreningsmøder - foredrag - foreningsservice - rejser- arrangementer - messer - udstillinger - QR pets - Pet card 


Pet-group.IvS CVR 37622311

Transportreglerne.


gælder også for akvarie -og havedamsfisk.


EU vedtog i 2004 en Forordning, som generelt skal fremme velfærden under transport af dyr. Dette blev diskuteret intenst i både daværende Dansk Dambrugerforening og FEAP, da man erfarede at fisk også var dækket. Problemstillingen opstod fordi forordningsteksten indledningsvis beskriver, at reglerne skal dække alle hvirveldyr. Vi præciserede overfor både EU og de nationale myndigheder, at dette var uheldigt, da fisk jo er hvirveldyr, og at forordningen overhovedet ikke er tilpasset de specielle transportforhold, som gør sig gældende under transport af fisk. Myndighederne var enige men konstaterede blot at "løbet var kørt".


Efterfølgende udmeldte EU-Kommissionen i 2004 mundtligt at forordningen ikke vil dække fisk, hvilket dog ikke blev fulgt op da man skriftlig tog stilling i juli måned 2006. Altså står vi med en forordning, som også dækker transport af fisk.


Klik for at se skemaet

Moms registreret - gælder reglerne i nedenfor stående skema.

Privates transport til udstilling og privat salg for øje - gælder "Dyreetiske regler"


1 Dyreetiske regler.


A.Transportegnet transportmiddel.

B.Forhindre skader og lidelser.

C.Tilgodese sikkerhed.

D.Forhindre rømning.

E.Forhindre bevægelsesrelateret stresspåvirkninger.

F.Sikre ilttilførsel og vandkvalitet.

G.Forskellige arter og størrelser af fisk holdes adskilt.


3. Transportkursus (kompetencebevis).

4. Autorisation til kørsel m. dyr.

5. Udland: Traces (oprindelses- og sundhedscertifikat) eller notifikation

6. Køretøjets godkendelsescertifikat.


Ved 3,4,5 & 6 gælder alle : henvendelse ved Fødevarestyrelsen


Formålet for foreningen er at fremme dyrevelfærd i Danmark.


Dette gennem afholdelse af foredrag, møder og lign. samt udstillinger og messer i Danmark,

Pet-group driver desuden også QR-Pets online dyrevelfærd, hvor vi tilbyder dyrehandlere, grossister, eksportører, importører og privat brugere pasningsvejledninger, samt andet relavant materiale for håndtering af kæle og hobbydyr.

Mere en 1675 forskellige planter, hobby og kæledyr er fotograferet og beskrevet