Transport regler

Transportreglerne.


gælder også for akvarie -og havedamsfisk.


EU vedtog i 2004 en Forordning, som generelt skal fremme velfærden under transport af dyr. Dette blev diskuteret intenst i både daværende Dansk Dambrugerforening og FEAP, da man erfarede at fisk også var dækket. Problemstillingen opstod fordi forordningsteksten indledningsvis beskriver, at reglerne skal dække alle hvirveldyr. Vi præciserede overfor både EU og de nationale myndigheder, at dette var uheldigt, da fisk jo er hvirveldyr, og at forordningen overhovedet ikke er tilpasset de specielle transportforhold, som gør sig gældende under transport af fisk. Myndighederne var enige men konstaterede blot at "løbet var kørt".


Efterfølgende udmeldte EU-Kommissionen i 2004 mundtligt at forordningen ikke vil dække fisk, hvilket dog ikke blev fulgt op da man skriftlig tog stilling i juli måned 2006. Altså står vi med en forordning, som også dækker transport af fisk.


Klik for at se skemaet

Moms registreret - gælder reglerne i nedenfor stående skema.

Privates transport til udstilling og privat salg for øje - gælder "Dyreetiske regler"


1 Dyreetiske regler.


A.Transportegnet transportmiddel.

B.Forhindre skader og lidelser.

C.Tilgodese sikkerhed.

D.Forhindre rømning.

E.Forhindre bevægelsesrelateret stresspåvirkninger.

F.Sikre ilttilførsel og vandkvalitet.

G.Forskellige arter og størrelser af fisk holdes adskilt.


3. Transportkursus (kompetencebevis).

4. Autorisation til kørsel m. dyr.

5. Udland: Traces (oprindelses- og sundhedscertifikat) eller notifikation

6. Køretøjets godkendelsescertifikat.


Ved 3,4,5 & 6 gælder alle : henvendelse ved Fødevarestyrelsen