Uddannelseskrav til dyrehandlere

Dyrehandlere må kun drive forretning med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.


Det samme gælder for opdræt af dyr samt erhvervsmæssig drift af dyrepensioner, dyreinternater og formidling af dyr.

​Erhvervsmæssig handel med dyr (andet end hunde) fra eller uden fast forretningssted, må kun drives med fødevarestyrelsens tilladelse.

For erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde se "hunde".Uddannelseskrav

Der skal være tilknyttet en dyrlæge til virksomheden, og virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser dyreholdet mindst fire gange årligt.

Der stilles krav til uddannelse af den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, samt for ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr. Læs mere om kravene i bekendtgørelsen og Justitsministeriets vejledning, hvor der bl.a. findes links til uddannelsessteder.

Uddannelseskravet for den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, har været gældende fra d. 1. marts 2010.

For virksomheder, der før 1. marts 2010 er meddelt tilladelse som dyrehandler, gælder kravene til uddannelse først fra den 1. januar 2015.


Uddannelseskravet for ansatte trådte i kraft den 1. januar 2012. Ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, skal senest 6 måneder efter ansættelsesstart opfylde uddannelseskravet.

Eksisterende virksomheder, som tidligere er meddelt godkendelse af politiet, skal registrere sig i den lokale fødevareenhed.

Fødevareenhederne fører tilsyn med virksomhederne og skal lejlighedsvist foretage eftersyn.


Uddannelseskrav


Der skal være tilknyttet en dyrlæge til virksomheden, og virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser dyreholdet mindst fire gange årligt.

Der stilles krav til uddannelse af den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, samt for ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr. Læs mere om kravene i bekendtgørelsen og Justitsministeriets vejledning, hvor der bl.a. findes links til uddannelsessteder.

Uddannelseskravet for den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, har været gældende fra d. 1. marts 2010.

For virksomheder, der før 1. marts 2010 er meddelt tilladelse som dyrehandler, gælder kravene til uddannelse først fra den 1. januar 2015.

Uddannelseskravet for ansatte trådte i kraft den 1. januar 2012. Ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, skal senest 6 måneder efter ansættelsesstart opfylde uddannelseskravet.

Eksisterende virksomheder, som tidligere er meddelt godkendelse af politiet, skal registrere sig i den lokale fødevareenhed.

Fødevareenhederne fører tilsyn med virksomhederne og skal lejlighedsvist foretage eftersyn.


Læs også menupunktet "Dyrehandler bekendgørelsen"