QR-PETS

Hvad er, og hvad kan QR-pets


QR-pets er et værktøj, som giver både Dyrehandler, Grossist, Importør og Eksportør mulighed for at opfylde lovens krav til udlevering af de pasningsvejledninger, som Folketinget har pålagt, at der skal udleveres ved enhver handel med kæle- og hobbydyr.


Alle dyr scannes via en QR kode:

Fordelen er, at kunden inden køb kan få viden om de forhold, som dyret kræver, dels til gavn for dyret selv, men også for ejeren, så der skabes mest mulig glæde i de danske hjem. Herved forebygges også forkerte køb.

Men den største fordel er, at du som erhvervsdrivende ikke behøver at udlevere noget materiale til kunden fysisk.   Det er kun nødvendigt at have QR-pets systemet installeret og opsat i forretningen. Oplyse kunden om systemet, så kunden er istand til at klare det hele selv uden udlevering af nogen art.

Udover disse fordele, så ser det også både flot og professionelt ud, at alle salgskort har ens udformning.

QR-pets er også et unikt værktøj for undervisning og oplysning. Personalet kan enten i stille stunder i arbejdstiden eller derhjemme blive opdateret på de enkelte dyr.


Salgskortet:

På alle salgskort findes:

1.Billede af dyret

Visuelt præcisering af hvilket dyr, der handles.                                                               

2.QR-kode

Til scanning, med smartphone eller andet håndholdt elektronisk udstyr. QR-koden er unik, som henviser til den specifikke art. Når QR-koden scannes fremkommer den tilhørende QR side. Hvis koden scannes, hvor der ikke er forbindelse til internettet, fremkommer der en tekst uden billede og med 2 henvisningslink. Det ene link henviser til Fødevarestyrelses pasningsvejledninger. Det andet link henviser til QR siden med billede.

3.Videnskabeligt navn

Er nævnt for at der ikke skal være nogen tvivl om, hvilket dyr der handles. Det videnskabelige / latinske navn er mest anvendt i litteraturen og derfor godt at kende, også hvis kunden ønsker at søge mere viden om dyret andre steder. Det latinske navn er skrevet i kursivt skrift. Det populære danske navn er også opgivet, hvis et sådan findes.

4.Pinkode

Den 4 cifret kode på salgskortet er på samme måde som QR-koden helt unik. Pinkoden kan kun anvendes, når man har net forbindelse. Koden sættes ind i søgefeltet på QR-pets.net’s hovedside. På denne side er der desuden link til Fødevarestyrelsens pasningsvejledninger. Pinkoden bruges også til at registrere hvilket dyr, man har handlet.


Kunde skort:

Et kundekort står i butikken på side 1 kan kunden eller sælger noterer pinkoden


Side 2 her er der en transport og isætnings vejledning for fisk.                            Skulle dette unikke værktøj have vakt jeres interesse, så kontakt

                                                                     

                                                                   Poul Erik Kristensen                  info@pet-group.dk