Donationer / Tilskud

DONATION. 


Pet-group betaler eller donere til mange områder, foredrag, fællesmøder, stævner, udstillinger, messer, opvisninger. Når Pet-group’s økonomi tillader det. Derfor modtages frivillige donationer gerne. ( Donationer er midler som er øremærket til bestemte formål.)


Alle forskellige aktiviteter er dyre relateret. Ingen donationer kan ske for personlig vinding.


Donationer gives til: Pet-group.dk på konto   

Sparekassen Kronjylland reg. 9332 kontornr. 001 090 4978


                                           TAK - på dyrenes vegne.


TILSKUD.


Pet-group betaler eller giver tilskud til mange ting, foredrag, fællesmøder, stævner, udstillinger, messer, opvisninger. Når Pet-group’s økonomi tillader det. ( Tilskud yder til Pet-group uden binding til bestemte formål. )


Ønsker du at deltage i vores projekt som sponsor eller bidragsyder, kontakt venligst vores formand Poul-Erik Kristensen.


Alle forskellige aktiviteter er dyre relateret. Ingen tilskud gives for personlig vinding.


Tilskud gives til:  Pet-group.dk på konto   

Sparekassen Kronjylland  reg. 9332 kontonr. 001 090 4978


                                           TAK - på dyrenes vegne.


Ansøg om hjælp.


Har du forslag til et projekt, som skal være dyrerelateret, så kan du via Poul-Erik Kristensen se kontakt, rekvirerer et ansøgningsskema.


Alle projekter skal være relateret til det arbejde Pet-group udfører.


Alle de forskellige aktiviteter er dyre relateret. Ingen hjælp gives for personlig vinding.