Donationer / Tilskud

Foreningsmøder - foredrag - foreningsservice - rejser- arrangementer - messer - udstillinger - QR pets - Pet card 


Pet-group.IvS CVR 37622311

DONATION. 


Pet-group betaler eller donere til mange områder, foredrag, fællesmøder, stævner, udstillinger, messer, opvisninger. Når Pet-group’s økonomi tillader det. Derfor modtages frivillige donationer gerne. ( Donationer er midler som er øremærket til bestemte formål.)


Alle forskellige aktiviteter er dyre relateret. Ingen donationer kan ske for personlig vinding.


Donationer gives til: Pet-group.dk på konto   

Sparekassen Kronjylland reg. 9332 kontornr. 001 090 4978


                                           TAK - på dyrenes vegne.


TILSKUD.


Pet-group betaler eller giver tilskud til mange ting, foredrag, fællesmøder, stævner, udstillinger, messer, opvisninger. Når Pet-group’s økonomi tillader det. ( Tilskud yder til Pet-group uden binding til bestemte formål. )


Ønsker du at deltage i vores projekt som sponsor eller bidragsyder, kontakt venligst vores formand Poul-Erik Kristensen.


Alle forskellige aktiviteter er dyre relateret. Ingen tilskud gives for personlig vinding.


Tilskud gives til:  Pet-group.dk på konto   

Sparekassen Kronjylland  reg. 9332 kontonr. 001 090 4978


                                           TAK - på dyrenes vegne.


Ansøg om hjælp.


Har du forslag til et projekt, som skal være dyrerelateret, så kan du via Poul-Erik Kristensen se kontakt, rekvirerer et ansøgningsskema.


Alle projekter skal være relateret til det arbejde Pet-group udfører.


Alle de forskellige aktiviteter er dyre relateret. Ingen hjælp gives for personlig vinding.

Formålet for foreningen er at fremme dyrevelfærd i Danmark.


Dette gennem afholdelse af foredrag, møder og lign. samt udstillinger og messer i Danmark,

Pet-group driver desuden også QR-Pets online dyrevelfærd, hvor vi tilbyder dyrehandlere, grossister, eksportører, importører og privat brugere pasningsvejledninger, samt andet relavant materiale for håndtering af kæle og hobbydyr.

Mere en 1675 forskellige planter, hobby og kæledyr er fotograferet og beskrevet